Aktyvūs ir reikalingi

image description

Projektu  siekiama spręsti socialinėje atskirtyje esančių asmenų nedarbo problemą, padedant jiems būti aktyviais ir reikalingais darbo rinkos dalyviais

Sutarties Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0014

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas

Projekto trukmė: 2018 m. balandis  – 2022 m. kovas

Projekto įgyvendinimas

Nedarbo iššūkiams spręsti bus teikiamos kompleksinės paslaugos, atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualią situaciją ir poreikius. Projekto dalyviai bus motyvuojami, vertinami jų poreikiai, padedama identifikuoti stipriąsias puses, apsispręsti dėl profesinės krypties. Kiekvienam dalyviui bus pasiūlytas individualus įdarbinimo su parama paslaugų paketas, kurį sudarys aktyvinimo paslaugos, darbo paieškos kompetencijų ugdymas, susitikimai su darbdaviais, darbinių ir savarankiškų gyvenimo įgūdžių ugdymas, tarpininkavimas surandant darbdavius, pagalba darbo vietoje.

Dalyvių atranka

Kviečiame dalyvauti projekte, jei :

  • susiduriate su sunkumais susirandant darbą ar išsilaikant darbo vietoje
  • turite negalią arba esate socialinės pašalpos gavėjas
  • gyvenate ir ieškote darbo Vilniuje

Dalyvavimas programoje nemokamas. Susidomėjote – Pildykite registracijos anketą