Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas

Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas

Šiuo projektu siekiama sustiprinti Nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą, kad organizacija galėtų geriau atstovauti skurdą patiriančius žmones ir daryti įtaką sprendimų priėmimui ir politikos formavimui. Projekto tikslai : Stiprinti institucinius gebėjimus, plėtojant advokacijos veiklą, perimant tarptautinę patirtį bei aktyvinant komunikavimo veiklas. Stiprinti tinklo narių- ...

Plačiau

Socialinės atsakomybės partneriai

Socialinės atsakomybės partneriai

Projekto tikslas – siekti sėkmingos jaunimo integracijos į darbo rinką, plėtojant  bendradarbiavimą su viešuoju ir privačiu sektoriais bei ugdant jaunų žmonių kompetencijas Uždaviniai: Plėsti organizacijos socialiai atsakingų verslo partnerių tinklą Stiprinti  bendradarbiavimą su verslo įmonėmis, keistis informacija dėl jaunimo užimtumo Didinti jaunų nedirbančių žmonių motyvaciją ir...

Plačiau

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems

Projektu siekiama didinti asmenų su negalia motyvaciją bei ugdyti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, gerinti jų galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė Projekto trukmė 1 etapas: 2016 m. vasaris – gruodis 2 etapas: 2017 m. sausis – gruodis Pagrindinės projekto veiklos Asmeninio asistento pagalba ieškantiems darbo: –...

Plačiau

Darbo paieškos laboratorija: įgalinkime bedarbius

Darbo paieškos laboratorija: įgalinkime bedarbius

  Darbo praradimas yra vienas labiausiai stresą sukeliančių gyvenimo įvykių. Netekęs darbo žmogus praranda nuolatines pajamas, atsiranda nerimas dėl ateities, sumažėja pasitikėjimas savimi, prarandami įgūdžiai. Susirasti naują darbą ne visuomet yra paprasta ir ne kiekvienas žino, kaip ir kur jo ieškoti. Sunkiu gyvenimo laikotarpiu labai svarbu, kad žmogus gautų palaikymą, nenuleistų rankų...

Plačiau

Padėkime skurstantiems patiems pasirūpinti savimi

Padėkime skurstantiems patiems pasirūpinti savimi

Projektu siekiama padėti skurdą patiriantiems bedarbiams sugrįžti į darbo rinką: stiprinsime jų įgūdžius, įgalinsime aktyviai veikti, motyvuosime keisti susidariusią situaciją, tarpininkausime ieškant darbo. Darbo praradimas yra vienas labiausiai stresą sukeliančių gyvenimo įvykių. Netekęs darbo žmogus praranda nuolatines pajamas, atsiranda nerimas dėl ateities, sumažėja pasitikėjimas savimi...

Plačiau

NET – nes esam tinkle

NET – nes esam tinkle

  Projektu siekiama plėtoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklą, siekiant padidinti jaunų žmonių užimtumą Vilniaus mieste Uždaviniai:  • Didinti jaunų nedirbančių žmonių motyvaciją ir kompetencijas, parodant įvairias galimybes darbo rinkoje • Ugdyti jaunų žmonių kompetencijas, socialinę atsakomybę ir pilietiškumą, sprendžiant nedarbo problemas • Sudaryti sąlygas jaunuoliams įgyti...

Plačiau

VšĮ „SOPA“ finansinio savarankiškumo didinimas

VšĮ „SOPA“ finansinio savarankiškumo didinimas

  Projektu siekiama stiprinti organizaciją plėtojant ekonominę veiklą bei didinant organizacijos finansinį savarankiškumą Uždaviniai:  Sukurti apmokestinamų paslaugų galimybę nuotolinio mokymosi svetainėje www.misija-darbas.lt Pritraukti paramos organizacijos veiklai, didinant organizacijos žinomumą; Plėtoti bendradarbiavimo tinklą, pritraukiant savanorius – specialistus iš įmonių...

Plačiau

TEATRAS – sėkmingos integracijos į darbo rinką repeticija

TEATRAS – sėkmingos integracijos į darbo rinką repeticija

Projektu siekiama pritaikyti Engiamųjų teatro metodus ieškančiųjų darbo asmenų gebėjimų stiprinimui Projektas finansuojamas programos Nordplus Adult Projekto partneriai: Viešoji įstaiga Menų ir mokymo namai – koordinuojanti institucija (Lietuva) VšĮ „SOPA“ (Lietuva) „Education innovations transfer centre (Latvija) NGO Forum Theatre (Estija) The Wonder Theatre (Islandija) Įgyvendinimo...

Plačiau

Darbo paieškos laboratorija

Darbo paieškos laboratorija

Euroguidance programos  projektas Projektu siekiama sukurti metodinę priemonę – įrankį, įgalinantį kryptingai ir planingai organizuoti darbo paiešką bei savarankiškai mokantis ugdyti įsidarbinimui reikalingus gebėjimus. Projektas  finansuojamas Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis Projekto trukmė: 2015 m. balandis –...

Plačiau

G.A.L.I.U. – GALIMYBĖS. APSISPRENDIMAS. LAVINIMAS. ĮDARBINIMAS. UŽTIKRINTUMAS.

G.A.L.I.U. – GALIMYBĖS. APSISPRENDIMAS. LAVINIMAS. ĮDARBINIMAS. UŽTIKRINTUMAS.

Projekto tikslas – didinti asmenų su negalia ir ilgalaikių bedarbių kokybišką užimtumą, dalyvavimą darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime bei mažinti jų socialinę atskirtį. Sutarties Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-083 2011 m. atlikome asmenų su negalia įsidarbinimo galimybių tyrimą, kuris parodė,  jog neįgalieji, net ir turėdami aukštą kvalifikaciją ar ilgalaikę darbo patirtį, susiduria su...

Plačiau

Nebūk diskriminuojamas

Nebūk diskriminuojamas

Projekto tikslas – didinti ieškančiųjų darbo sąmoningumą apie lygias galimybes darbo rinkoje ir įgalinti juos atpažinti diskriminavimo dėl lyties, tautybės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios atvejus. Projektą finansuoja:  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš lėšų, skirtų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių lygių galimybių ir...

Plačiau

Pasitikėk savimi

Pasitikėk savimi

Projekto tikslas – kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas. 2014 m. spalio mėn. su Vilniaus teritorine darbo birža pasirašėme susitarimą dėl Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Pasitikėk savimi“ (Nr. VP1-1.2-SADM-05-V-02-001)...

Plačiau