Socialinės atsakomybės partneriai

izic38606

Projekto tikslas – siekti sėkmingos jaunimo integracijos į darbo rinką, plėtojant  bendradarbiavimą su viešuoju ir privačiu sektoriais bei ugdant jaunų žmonių kompetencijas

Uždaviniai:

  • Plėsti organizacijos socialiai atsakingų verslo partnerių tinklą
  • Stiprinti  bendradarbiavimą su verslo įmonėmis, keistis informacija dėl jaunimo užimtumo
  • Didinti jaunų nedirbančių žmonių motyvaciją ir kompetencijas, parodant įvairias galimybes darbo rinkoje
  • Ugdyti jaunų žmonių kompetencijas, sudarant jiems sąlygas vykdyti savanorišką veiklą
Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projekto trukmė: 2017 m. birželis – gruodis

Pagrindinės veiklos

Bendradarbiavimas su viešuoju ir privačiu sektoriais, siekiant skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką
Projekto metu  plečiamas socialiai atsakingų verslo partnerių tinklas, stiprinimas bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, keičiamasi aktualia informacija dėl jaunimo užimtumo
Naujienlaiškai įmonėms
Jaunimo  įsitraukimas į veiklas, ugdančias pilietiškumą, socialines ir užimtumo kompetencijas

Įgyvendinant projektą  didinama  jaunų nedirbančių žmonių motyvacija ir kompetencijos, parodant įvairias galimybes darbo rinkoje: organizuojant susitikimus su darbdaviais bei vizitus į įmones

Įsitraukti į projekto veiklas skatinami ir patys  jauni žmonės: jų kompetencijos ugdomos, sudarant sąlygas savanoriauti mūsų organizacijoje

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *